Hoà tan hoàn toàn 16 19 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hoàn toàn 16...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hoàn toàn 16,19 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ca và Al vào một lượng nước dư thu được dung dịch Y và 10,192 lít khí (đktc). Cho Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Z. Cô cạn Z rồi lấy phần rắn thu được nung đến phản ứng hoàn toàn thấy còn lại 42,09 gam chất rắn trong đó chứa một oxit kim loại. Phần trăm theo khối lượng của Al trong X gần nhất với A. 25 B. 16 C. 23 D. 27

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Cô cạn Z rồi nung thu được chất rắn chứa NO2- (u) và O2- (v) m rắn = 16,19 + 46u + 16v = 42,09 Bảo toàn điện tích: u + 2v = 0,455.2 —> u = 0,49 và v = 0,21 —> nAl3+ = 2v/3 = 0,14 —> %Al = 23,35%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP