Cho 7 84 gam H3PO4 vào 100 ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 7,84 gam H3PO4 v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 7,84 gam H3PO4 vào 100 ml dung dịch KOH 1M. Khối lượng muối thu được trong dung dịch sau phản ứng là A. 10,86 B. 11,64 C. 13,16 D. 10,82

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH3PO4 = 0,08 —> nKOH/nH3PO4 = 1,25 —> Muối là KH2PO4 và K2HPO4 nH2O = nKOH = 0,1 —> m muối = mH3PO4 + mKOH – mH2O = 11,64

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP