Hoà tan m gam hỗn hợp CuSO4 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan m gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl vào nước được dung dịch X. Điện phân dung dịch X (điện cực trơ, màng ngăn xốp) với cường độ dòng điện không đổi trong thời gian t giây đến khi nước bắt đầu điện phân ở cả 2 điện cực thì dừng lại thu được 2,8 lít (đktc) hỗn hợp khí Y ở anot có tỷ khối so với H2 là 27,7 và dung dịch Z. Giá trị của m gần nhất với A. 34 B. 36 C. 37 D. 32

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí ở anot gồm Cl2 (0,075) và O2 (0,05) —> nNaCl = 2nCl2 = 0,15 Bảo toàn electron: 2nCu = 2nCl2 + 4nO2 —> nCu = 0,175 —> nCuSO4 = 0,175 —> m = 36,775

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP