Nung nóng 19 52 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng 19,52 gam ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng 19,52 gam hỗn hợp gồm Al và Cr2O3 trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X cần dùng 600 ml dung dịch HCl 1,6M thu được 0,18 mol khí H2 và dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là. A. 72,00 gam B. 10,32 gam C. 6,88 gam D. 8,60 gam Nguyen Phi Ho trả lời 21.03.2018 Bình luận(1)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 0,96 & nH2 = 0,18 Bảo toàn H —> nH2O = 0,3 Bảo toàn O —> nCr2O3 bđ = 0,1 —> nAl bđ = 0,16 Dung dịch Y chứa Al3+ (0,16), Cr3+ (a) và Cr2+ (b) và Cl- (0,96) Bảo toàn Cr —> a + b = 0,1.2 Bảo toàn điện tích —> 3a + 2b + 0,16.3 = 0,96 —> a = 0,08 và b = 0,12 Dung dịch Y với NaOH dư —> nCr(OH)2 = 0,12 —> x = 10,32

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP