Cho 7 5 gam hỗn hợp rắn gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 7,5 gam hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 7,5 gam hỗn hợp rắn gồm Na và Al hòa tan vào H2O, thu được dung dịch X chỉ chứa một chất tan duy nhất. Sục khí CO2 dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 15,9 B. 11,7 C. 12,3 D. 17,1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X chỉ chứa 1 chất tan duy nhất là NaAlO2 —> nNa = nAl = 0,15 —> nAl(OH)3 = 0,15 —> mAl(OH)3 = 11,7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP