Nhỏ từ từ dung dịch Ba OH 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhỏ từ từ dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch hỗn hợp Na2SO4 và Al2(SO4)3, ta có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2 như sau: Khi nBa(OH)2 = x thì kết tủa đạt cực đại. Giá trị của x là A. 0,20. B. 0,28. C. 0,25. D. 0,30.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi kết tủa Al(OH)3 bị hòa tan hoàn toàn thì chỉ còn lại BaSO4 —> nBaSO4 max = 0,3 Khi kết tủa đạt cực đại thì nBaSO4 đạt max và Al(OH)3 đã bị hòa tan một phần. —> x = 0,3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP