Một hỗn hợp gồm Al4C3 CaC2 và Ca...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp gồm Al4C...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp gồm Al4C3, CaC2 và Ca với số mol bằng nhau. Cho 37,2 gam hỗn hợp này vào nước đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X. Cho hỗn hợp khí X qua Ni, đun nóng thu được hỗn hợp khí Y gồm C2H2, C2H4, C2H6, H2 và CH4. Cho Y qua nước brom một thời gian thấy khối lượng bình brom tăng 3,84 gam và có 11,424 lít hỗn hợp Z thoát ra (đktc). Tỉ khối của Z so với H2 gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 7,5. B. 8,5. C. 2,5. D. 9,5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAl4C3 = nCaC2 = nCa = 0,15 —> X gồm CH4 (0,45). C2H2 (0,15) và H2 (0,15) mY = mX = 11,4 mY = m tăng + mZ —> mZ = 7,56 —> MZ = 252/17 —> dZ/H2 = 7,41

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP