Tiến hành điện phân với điện cực trơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon // Tiến hành điện ph...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
// Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100% dòng điện có cường độ không đổi) dung dịch X gồm 0,2 mol CuSO4 và 0,15 mol HCl, sau một thời gian điện phân thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 14,125 gam so với khối lượng dung dịch X. Cho 15 gam bột Fe vào Y đến khi kết thúc các phản ứng thu được m gam chất rắn. Biết các khi sinh ra hòa tan không đáng kể trong nước. Giá trị của m là A. 8,6 B. 15,3 C. 10,8 D. 8,0 Tivimaio trả lời 28.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CuSO4 + 2HCl —> Cu + Cl2 + H2SO4 0,2………0,15…….0,075…0,075 nCuSO4 dư = 0,125 CuSO4 + H2O —> Cu + 1/2O2 + H2SO4 0,125………………..a………0,5a —> m giảm = mCu + mCl2 + mO2 = 14,125 —> a = 0,05 Dung dịch Y chứa CuSO4 dư (0,075) và H2SO4 (0,125). Thêm vào Y 15 gam Fe: —> nCu = 0,075 và mFe dư = 3,8 —> m = 8,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP