Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thuỷ phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X mạch hở thu được 1 mol glyxin (Gly), 2 mol alanin (Ala), 2 mol valin (Val). Mặt khác nếu thuỷ phân không hoàn toàn X thu được sản phẩm có chứa Ala-Gly và Gly-Val. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là A. 4. B. 8. C. 2. D. 6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X có 5 mắt xích gồm 1Gly, 2Ala và 2Val. Thủy phân X tạo Ala-Gly và Gly-Val —> Phân tử X phải có đoạn Ala-Gly-Val Các cấu tạo của X: Ala-Gly-Val-Ala-Val Ala-Gly-Val-Val-Ala Ala-Ala-Gly-Val-Val Val-Ala-Gly-Val-Ala Ala-Val-Ala-Gly-Val Val-Ala-Ala-Gly-Val

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP