Khi nhiệt phân hỗn hợp chất rắn sau:...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khi nhiệt phân hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khi nhiệt phân hỗn hợp chất rắn sau: (NH4)2CO3, KHCO3, Mg(HCO3)2, FeCO3 đến khối lượng không đổi trong môi trường không có không khí thì sản phẩm rắn gồm A. FeO, MgO, K2CO3. B. Fe2O3, MgO, K2O. C. Fe2O3, MgO, K2CO3. D. FeO, MgCO3, K2CO3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(NH4)2CO3 —> NH3 + CO2 + H2O KHCO3 —> K2CO3 + CO2 + H2O Mg(HCO3)2 —> MgO + CO2 + H2O FeCO3 —> FeO + CO2 —> Chất rắn còn lại FeO, MgO, K2CO3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP