Đốt cháy 17 60 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 17,60 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 17,60 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe trong khí O2, thu được 23,20 gam hỗn hợp X chỉ gồm các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 24,00 gam chất rắn. Mặt khác cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 111,25. B. 143,50. C. 10,80. D. 100,45.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO = (23,2 – 17,6)/16 = 0,35 —> nH2O = 0,35 —> nAgCl = nHCl = 0,7 Bảo toàn electron —> nAg = 2(24 – 23,2)/16 = 0,1 —> m↓ = 111,25

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP