Cho 50 05 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 50,05 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 50,05 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Fe và FeCl2 vào dung dịch chứa 600 ml dung dịch H2SO4 1M thu được dung dịch Y không chứa muối amoni và 6,72 lít hỗn hợp 2 khí không màu trong đó có một khí hoá nâu ngoài không khí (đktc) có khối lượng 6,2 gam. Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với 750 ml dung dịch Ba(OH)2 1M được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 219,75. B. 188,90. C. 193,30. D. 189,90.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
M khí = 20,67 —> Khí gồm NO (0,2) và H2 (0,1) —> nH+ phản ứng = 4nNO + 2nH2 = 1 nH2SO4 = 0,6 —> nH+ dư = 0,2 nBa(OH)2 = 0,75 —> nOH- trong ↓ = 0,75.2 – 0,2 = 1,3 Bảo toàn N —> nNO3- = 0,2 Bảo toàn điện tích —> 2nBa2+ = 2nSO42- + nCl- —> nCl- = 0,3 Kết tủa gồm cation của Fe (50,05 – 0,2.62 – 0,3.35,5 = 27), OH- (1,3) và BaSO4 (0,6) —> m↓ = 188,9

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP