Este X là sản phẩm este hóa giữa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Este X là sản phẩm e...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Este X là sản phẩm este hóa giữa glixerol với hỗn hợp 2 axit béo no stearic và panmitic. Biết X tác dụng được với kim loại Na giải phóng khi H2. Số hợp chất thỏa mãn tính chất của X là A. 7 B. 9 C. 10 D. 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + Na —> H2 nên X còn nhóm OH. Hai axit gọi là A và B. A-COO-C3H5(OH)2 (x2) B-COO-C3H5(OH)2 (x2) (ACOO)2C3H5-OH (x2) (BCOO)2C3H5-OH (x2) (ACOO)(BCOO)C3H5-OH (x3) —> 11 chất.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP