X là hexaeste thuần chức chỉ chứa 6...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là hexaeste thuần ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là hexaeste thuần chức (chỉ chứa 6 chức este) được tạo ra từ phản ứng este hóa giữa glixerol với hỗn hợp axit oxalic và malonic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bằng lượng oxi dư thu được 68,0 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam X trên bằng dung dịch NaOH dư, sau phản ứng chiết tách lượng glixerol đem phản ứng với lượng kim loại Na dư thấy tạo thành 6,72 lít khí H2 ở đktc. Giá trị của m là: A.35,3 gam. B. 33,6 gam. C.23,8 gam. D. 36,0 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X là (C3H5)2(OOC)6(CH2)n nH2 = 0,3 —> nC3H5(OH)3 = 0,2 —> nX = 0,1 —> nCO2 = 0,1(n + 12) và nH2O = 0,1(n + 5) mCO2 + mH2O = 68 —> n = 1 —> mX = 36

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP