Dung dịch A chứa HCl 0 1M và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch A chứa HCl...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch A chứa HCl 0,1M và dung dịch B chứa Na2CO3 0,08M. Rót từ từ 100 ml dung dịch A vào dung dịch B thu được x mol CO2. Rót từ từ dung dịch B vào dung dịch A thu được y mol CO2. Tỉ lệ giữa x:y bằng : A. 1:2 B. 1:1 C. 2:5 D. 2:3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Có thể tích B mới tính được.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP