Đốt cháy hoàn toàn 4 48 lít hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 4...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH4, C2H4, C2H6, C3H8 bằng lượng oxi vừa đủ sau phản ứng thu được sản phẩm gồm CO2 và hơi nước. Cho toàn bộ lượng sản phẩm vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 38 gam kết tủa đồng thời thấy khối lượng dung dịch giảm so với khối lượng ban đầu là 11,56 gam. Xác định thể tích của dung dịch Br2 0,1M cần để phản ứng vừa đủ với X

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ca(OH)2 dư —> nCO2 = nCaCO3 = 0,38 Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -11,56 —> nH2O = 0,54 Số C = nCO2/nX = 1,9 Số H = 2nH2O/nX = 5,4 Để làm no X cần nBr2 = 0,2(1,9.2 + 2 – 5,4)/2 = 0,04

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP