Hỗn hợp X gồm Ala-Gly Ala-Gly-Gly Ala-Gly-Ala-Gly Thủy...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Ala-Gl...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Ala-Gly, Ala-Gly-Gly, Ala-Gly-Ala-Gly. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được hỗn hợp Alanin và Glyxin với tỉ lệ số mol Alanin : Glyxin = 15 : 19. Đốt cháy m gam hỗn hợp X cần 11,088 lít O2 (đktc). Khối lượng Ala-Gly-Gly trong m gam hỗn hợp X là A. 4,060. B. 3,654. C. 8,120. D. 6,090.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Do Ala-Gly và Ala-Gly-Ala-Gly có nAla = nGly nên nếu đặt nAla = 15x & nGly = 19x thì nAla-Gly-Gly = 4x. C2H5NO2 + 2,25O2 —> 2CO2 + 2,5H2O + 0,5N2 C3H7NO2 + 3,75O2 —> 3CO2 + 3,5H2O + 0,5N2 —> nO2 = 2,25.19x + 3,75.15x = 0,495 —> x = 0,005 —> nAla-Gly-Gly = 4x = 0,02 —> mAla-Gly-Gly = 4,06 gam

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP