Xà phòng hóa hoàn toàn este X mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Xà phòng hóa hoàn to...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Xà phòng hóa hoàn toàn este X mạch hở trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ gồm: CH3COONa, CH3CHO, C6H5COONa. Công thức phân tử của X là: A. C10H10O4 B. C11H10O4 C. C10H12O4 D. C11H12O4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X là CH3-COO-CH(CH3)-OOC-C6H5 —> C11H12O4

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP