Dung dịch X chứa a mol HCl a...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa a m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa a mol HCl; a mol H2SO4­ và b mol Al2(SO4)3. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X ta có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc số mol kết tủa vào số mol NaOH như sau Cho BaCl2 vào dung dịch X để kết tủa vừa hết ion SO42- thu được kết tủa và dung dịch Y chứa m gam chất tan. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 40 B. 41 C. 34 D. 39

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH+ = 3a và nAl3+ = 2b Khi kết tủa bắt đầu xuất hiện: x = 3a Khi kết tủa bị hòa tan một phần và còn lại 0,096: 1,8x = 3a + 4.2b – 0,096 Khi kết tủa bị hòa tan hoàn toàn: 2x = 3a + 4.2b —> a = 0,16; b = 0,06 và x = 0,48 nBaCl2 = nSO42- = a + 3b = 0,34 Dung dịch Y chứa H+ (3a), Al3+ (2b), Cl- (0,34.2 + a) —> m chất tan = 33,54

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP