Cho 3 6 gam Mg tác dụng hết...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 3,6 gam Mg tác d...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và không có khí thoát ra. Khối lượng muối có trong X là A. 24,0 B. 22,2 C. 15,9 D. 25,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn electron: 2nMg = 8nNH4+ —> nNH4+ = 0,0375 —> m muối = mMg(NO3)2 + mNH4NO3 = 25,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP