Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho Cu và dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra . Chất X là A. amoni clorua. B. ure. C. amoni nitrat. D. kali nitrat.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Cu + H2SO4 + X —> NO nên X chứa NO3- X + NaOH —> NH3 (mùi khai) —> X chứa NH4+ Vậy X là NH4NO3.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP