Thủy phân hoàn toàn 0 15 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp M (este X đơn chức, Y hai chức, Z ba chức) đều no, mạch hở bằng NaOH vừa đủ thu được các muối và hỗn hợp hai ancol T. Thêm các muối rắn vào hỗn hợp vôi tôi xút rồi nung đến phản ứng hoàn toàn thì chỉ thu được các chất vô cơ. Dẫn T vào bình đựng Na thấy thoát ra 3,808 lít khí H2 (đktc). Mặt khác đốt cháy hoàn toàn X, Y, Z trong không khí thu được 30,24 lít CO2 (đktc). Biết rằng hỗn hợp sản phẩm sau thủy phân X, Y, Z ở trên chỉ chứa các chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon liên tiếp nhau. Hãy xác định phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp đầu gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 40% B. 45% C. 50% D. 55%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP