Cho dung dịch chứa a mol H3PO4 vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dung dịch chứa a...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dung dịch chứa a mol H3PO4 vào dung dịch chứa 0,4 mol NaOH và 0,16 mol KOH, thu được dung dịch X chứa 200a gam chất tan. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 34,95. B. 48,00. C. 48,08. D. 29,81.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Nếu H3PO4 phản ứng hết thì nH2O = 3a Bảo toàn khối lượng: 98a + 0,4.40 + 0,16.56 = 200a + 18.3a —> a = 0,16 X chứa Na2+ (0,4), K+ (0,16), PO43- (0,16) và OH- dư. X + BaCl2 dư —> nBa3(PO4)2 = 0,08 —> mBa3(PO4)2 = 48,08 Nếu kiềm hết thì nH2O = 0,56, bảo toàn khối lượng: 98a + 0,4.40 + 0,16.56 = 200a + 18.0,56 —> a = 0,146 Dễ thấy 3a < nOH- —> Kiềm dư, trái với giả thiết, loại TH này.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP