Cho các phát biểu sau: a Nhúng thanh...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Nhúng thanh Al vào dung dịch chứa CuSO4 và H2SO4, có xuất hiện ăn mòn điện hóa. (b) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được khí Cl2 ở anot. (c) Cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3 và MgO đun nóng, thu được Al và Mg. (d) Để đánh giá độ dinh dưỡng phân lân người ta dùng phần trăm khối lượng K2O. (e) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg, kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag. (f) Axit HNO3 được điều chế bằng cách cho NaNO3 rắn tác dụng với axit H2SO­4 ­đặc, nóng. (g) Hỗn hợp gồm Cu và FeCl3 có tỉ lệ mol 1 : 1 tan hết trong dung dịch HCl loãng, dư. Số phát biểu đúng là A. 6. B. 4. C. 5. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) Đúng: Al + Cu2+ —> Al3+ + Cu Cu sinh ra bám vào Al tạo cặp điện cực tiếp xúc nhau và cùng tiếp xúc dung dịch điện li. (b) Sai, phải có màng ngăn mới thu được Cl2: NaCl + H2O —> H2 + Cl2 + NaOH Cl2 + NaOH —> NaCl + NaClO + H2O (c) Sai, CO không khử được 2 oxit này. (d) Sai, độ dinh dưỡng phân lân = %P2O5. Còn %K2O là độ dinh dưỡng phân kali. (e), (f) Đúng (g) Sai, Cu không tan hết: Cu + 2FeCl3 —> CuCl2 + 2FeCl2

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP