Khẳng định nào sau đây là đúng? A...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khẳng định nào sau đ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Để bảo vệ vật bằng Zn khỏi bị ăn mòn điện hoá người ta thường gắn vào là kẽm một số lá Fe. B. Hỗn hợp Cu và FeO có tỉ lệ mol 1:1 có thể tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư. C. Các kim loại Ca, Sr, Na, Be đều tan tốt trong nước tạo thành dung dịch kiềm. D. Để điều chế Na người ta điện phân NaCl hay NaOH nóng chảy.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A. Sai, Zn có tính khử mạnh hơn Fe nên nếu gắn Fe vào Zn thì Zn sẽ là cực âm, bị ăn mòn trước. B. Sai, Cu không tan trong HCl và FeCl2. C. Sai, Be không phản ứng với H2O. D. Đúng: NaCl —> Na + Cl2 NaOH —> Na + O2 + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP