Thủy phân hỗn hợp X chứa 2 este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hỗn hợp X chứa 2 este no mạch hở bằng dung dịch KOH (vừa đủ) thì thu được dung dịch chỉ chứa 1 muối và 1 ancol. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X thì thu được 26,4 gam CO2. Phần trăm số mol của este có phân tử khối nhỏ hơn trong X là? A. 20% B. 62% C. 38% D. 80% bach khoa trả lời 26.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,6 —> Số C = nCO2/nX = 2,4 —> X chứa HCOOCH3 (a mol) Do sản phẩm chỉ có 1 muối + 1 ancol nên este còn lại là (HCOO)3CH (b mol) nX = a + b = 0,25 nCO2 = 2a + 4b = 0,6 —> a = 0,2 và b = 0,05 —> %nHCOOCH3 = 80%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP