Điện phân dung dịch chứa 0 15 mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch chứa 0,15 mol Fe(NO3)3 và 0,25 mol Cu(NO3)2 với điện cực trơ cường độ dòng điện 2,68A trong 8 giờ thu được dung dịch X. Lấy dung dịch X ra khỏi bình điện phân và để yên cho đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và có khí NO thoát ra. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của các phản ứng trên. Dung dịch Y có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam Cu? A. 15,60 gam. B. 16,40 gam. C. 17,20 gam. D. 17,60 gam Gia Truyen trả lời 25.04.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
ne = It/F = 0,8 Tại catot: Fe3+ + 1e —> Fe2+ 0,15…..0,15 Cu2+ + 2e —> Cu 0,25……0,5 Sau 2 phản ứng trên thì dung dịch đã chứa H+ (sinh ra do H2O bị điện phân bên anot), vì vậy H+ tiếp tục bị điện phân nhưng thức chất là điện phân H2O. Số mol các ion không thay đổi. Dung dịch X chứa Fe2+ (0,15), NO3- (0,95) —> H+ (0,65) Để yên dung dịch này ta được Y. Do Y có khả năng hòa tan Cu giống như X nên: nNO = nH+/4 = 0,1625 Bảo toàn electron: 2nCu = 3nNO —> nCu = 0,24375 —> mCu = 15,6 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP