Cho X C2H10O3N2 vào 200 gam dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho X (C2H10O3N2) và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho X (C2H10O3N2) vào 200 gam dung dịch NaOH 8%. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và m gam hỗn hợp Z gồm 2 khí ở điều kiện thường và đều có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm. Cô cạn dung dịch Y, thu được 19,9 gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 11,2. B. 9,3. C. 5,1. D. 7,2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C2H10O3N2 + NaOH —> 2 khí làm xanh quỳ ẩm —> X là CH3-NH3-CO3-NH4 (x mol) nNaOH = 0,4 Chất rắn gồm Na2CO3 (x), NaOH dư (0,4 – 2x) m rắn = 19,9 —> x = 0,15 —> Z gồm CH3NH2 (0,15), NH3 (0,15) —> mZ = 7,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP