Dẫn 10 lit hỗn hợp A chứa N2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn 10 lit hỗn hợp A...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn 10 lit hỗn hợp A chứa N2 và CO2 (đktc) đi qua dung dịch chứa 0,2 mol Ca(OH)2, sau phản ứng hoàn toàn thu được 10 gam kết tủa. Phần trăm thể tích khí N2 nhỏ nhất trong hỗn hợp A là : A. 22,4%. B. 77,6%. C. 67,2%. D. 32,8%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Để %N2 nhỏ nhất thì lượng CO2 lớn nhất —> Tạo cả Ca(HCO3)2. nCa(OH)2 = 0,2 và nCaCO3 = 0,1 —> nCa(HCO3)2 = 0,1 Bảo toàn C —> nCO2 = 0,3 —> %V CO2 = 0,3.22,4/10 = 67,2% —> %V N2 = 32,8%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP