Hỗn hợp X gồm Mg MgO MgCO3 Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Mg, Mg...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Mg, MgO, MgCO3. Cho 18,96 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa m gam axit acrylic thu được 5,376 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với hiđro là 13,25 và dung dịch muối Y. Giá trị của m là: A. 52,56. B. 53,28. C. 51,84. D. 50,40.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần khí gồm CO2 (0,14) và H2 (0,1) nCH2=CH-COOH = x Bảo toàn H: x = 2nH2 + 2nH2O —> nH2O = 0,5x – 0,1 Bảo toàn khối lượng: 18,96 + 72x = 59,76 + 0,24.13,25.2 + 18(0,5x – 0,1) —> x = 0,72 —> mCH2=CH-COOH = 51,84

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP