Đốt cháy hoàn toàn 10 gam một este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 10 gam một este đơn chức mạch hở phân nhánh Y, dẫn hỗn hợp sản phẩm vào bình đựng nước vôi trong dư, sau phản ứng thu được 50 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 29,2 gam. Khi thủy phân hoàn toàn 10 gam este trên bằng dung dịch NaOH thu được nhỏ hơn 4,6 gam ancol Z. Phát biểu nào sau đây không chính xác? A. Công thức phân tử của Y là C5H8O2. B. Chất Y dùng để điều chếthủy tinh hữu cơ plexiglat. C. Chất Z là thành phần chính trong đồuống có cồn. D. Chất Y không có đồng phân hình học.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ca(OH)2 dư —> nCO2 = nCaCO3 = 0,5 Δm = mCO2 + mH2O = 29,2 —> nH2O = 0,4 —> nC = 0,5, nH = 0,8 và nO = (mY – mC – mH)/16 = 0,2 —> C : H : O = 5 : 8 : 2 Y đơn chức nên Y là C5H8O2. Trong phản ứng xà phòng hóa: nZ = nY = 0,1 —> MZ < 4,6/0,1 = 46 —> Z là CH3OH —> Y phân nhánh nên Y là CH2=C(CH3)-COO-CH3 —> C sai, đồ uống có cồn chứa C2H5OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP