Hóa hơi 3 35 gam X gồm CH3COOH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hóa hơi 3,35 gam X g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hóa hơi 3,35 gam X gồm CH3COOH, HCOOC2H5, CH3COOCH3, CH3COOC2H5 thu được 1,68 lít hơi X (ở 136,5 °C và áp suất 1 atm). Đốt cháy hoàn toàn 6,7 gam hỗn hợp X trên thì thu được m gam H2O. Giá trị của m là: A. 2,7 gam. B. 3,6 gam. C. 2,25 gam. D. 4,5 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = pV/RT = 0,05 X có dạng CnH2nO2 —> MX = 14n + 32 = 3,35/0,05 —> n = 2,5 Trong phản ứng cháy: nX = 0,1 —> nH2O = 0,1n = 0,25 —> mH2O = 4,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP