Cho các kim loại và các dung dịch:...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các kim loại và ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các kim loại và các dung dịch: Al, Cu, Fe(NO3)2, HNO3 loãng, HCl, AgNO3 tác dụng với nhau từng đôi một. Số cặp chất xảy ra phản ứng là: A. 11. B. 8. C. 9. D. 10.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Al phản ứng với: Fe(NO3)2, HNO3 loãng, HCl, AgNO3 Cu phản ứng với: HNO3 loãng, AgNO3 Fe(NO3)2 phản ứng với: HNO3 loãng, HCl, AgNO3 HCl phản ứng với: AgNO3 —> 10 cặp.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP