Cho m gam Al vào 400ml dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Al vào 400...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Al vào 400ml dung dịch FeCl3 1M và CuCl2 0,5M thu được dung dịch X và 2,29m gam 2 kim loại. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m1 gam kết tủa. Giá trị của m1 gần giá trị nào nhất: A. 276 B. 272 C. 246 D. 250

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFeCl3 = 0,4 và nCuCl2 = 0,2 Hai kim loại gồm Cu (0,2) và Fe (x). Đặt nAl = y —> 0,2.64 + 56x = 2,29.27y (1) Dung dịch X chứa Al3+ (y), Fe2+ (0,4 – x), Cl- (1,6) —> 3y + 2(0,4 – x) = 1,6 (2) (1)(2) —> x = 0,25 và y = 0,433 Kết tủa gồm: nAgCl = nCl- = 1,6 nAg = nFe2+ = 0,15 —> m↓ = 245,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP