Điện phân dung dịch T chứa a gam...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch T chứa a gam Cu(NO3)2 với điện cực trơ một thời gian rồi nhấc nhanh các điện cực ra thu được dung dịch X. Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 19 gam hỗn hợp kim loại, 0,448 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO và N2O có tỉ khối đối với H2 là 18,5 và dung dịch Y chứa 56,3 gam muối. Cho toàn bộ hỗn hợp bột kim loại trên tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít H2(đktc).Giá trị của (m+a) là? A. 85,28 B. 92,80 C. 78,12 D. 88,42

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2 = 0,045 —> nMg = 0,045 m kim loại = 19 gam —> nCu = 0,28 Z gồm NO (0,01) và N2O (0,01) Đặt nMg phản ứng = u và nNH4+ = v Bảo toàn electron: 2u = 0,01.3 + 0,01.8 + 8v + 0,28.2 m muối = 148u + 80v = 56,3 —> u = 0,375 và v = 0,01 —> m = 24(u + 0,045) = 10,08 nHNO3 = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4+ = 0,24 —> nCu(NO3)2 ban đầu = 0,28 + 0,24/2 = 0,4 —> a = 75,2 —> m + a = 85,28

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP