X Y là hai amin no hở trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X, Y là hai amin no,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X, Y là hai amin no, hở; trong đó X đơn chức, Y hai chức. Z, T là hai ankan. Đốt cháy hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp H gồm X, Y, Z, T (MZ < MX < MT < MY; Z chiếm 36% về số mol hỗn hợp) trong oxi dư, thì thu được 31,86 gam H2O. Lấy cùng lượng H trên thì thấy tác dụng vừa đủ với 170 ml dung dịch HCl 2M. Biết X và T có số mol bằng nhau; Y và Z có số nguyên tử cacbon bằng nhau. Tỉ lệ khối lượng của T so với Y có giá trị là A. 1,051 B. 0,806 C. 0,595 D. 0,967 Neohexan trả lời 25.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X = uCH2 + NH3 Y = vCH2 + 2NH3 – H2 Z = vCH2 + H2 T = pCH2 + H2 Quy đổi hỗn hợp thành CH2 (a), H2 (b) và NH3 (0,34) mH = 14a + 2b + 0,34.17 = 21,5 nH2O = a + b + 0,34.1,5 = 1,77 —> a = 1,1 và b = 0,16 nH = nNH3 + nH2 = 0,5 —> nZ = 0,18 Đặt nX = nT = x và nY = y nNH3 = x + 2y = 0,34 nH2 = -y + 0,18 + x = 0,16 —> x = 0,1 và y = 0,12 —> nCH2 = 0,1u + 0,12v + 0,18v + 0,1p = 1,1 —> u + 3v + p = 11 MZ < MX —> 14v + 2 < 14u + 17 —> v < u + 1,1 MX < MT —> 14u + 17 < 14p + 2 —> u + 1,1 < p MT < MY —> 14p + 2 < 14v + 32 —> p < v + 2,1 Vậy: v < u + 1,1 < p < v + 2,1 —> u = 1, v = 2, p = 4 là nghiệm duy nhất. X là CH4 (0,1) Y là C2H4(NH2)2 (0,12) Z là C2H6 (0,18) T là C4H10 (0,1) —> mT/mY = 0,806

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP