Hòa tan 29 225 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 29,225 gam h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 29,225 gam hỗn hợp X gồm Ba, Al, Al2O3 và Na2O vào H2O thu được 4,48 lít H2 (đktc) và dung dịch Y chứa hai anion. Thêm từ từ dung dịch H2SO4 0,5M vào Y đến khi bắt đầu xuất hiện kết tủa thì dừng lại, lúc này thể tích H2SO4 đã dùng là 150 ml. Nếu cho tiếp H2SO4 đến dư vào Y thì khối lượng kết tủa thu được là 29,125 gam. Sục khí CO2 đến dư vào Y thì khối lượng kết tủa thu được là A. 39,4 gam B. 40,2 gam C. 24,6 gam D. 15,6 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(Đề bài sai vì kết tủa sẽ xuất hiện ngay từ đầu) nOH- = nH+ = 0,15 nBa2+ = nBaSO4 = 0,125 nAlO2- = a và nNa+ = b Bảo toàn điện tích: a + 0,15 = b + 0,125.2 nO(X) = c —> mX = 27a + 23b + 16c + 0,125.137 = 29,225 Bảo toàn electron: 3a + b + 0,125.2 = 2c + 0,2.2 —> a = 0,2; b = 0,1; c = 0,275 Y với CO2 dư, bảo toàn Al —> nAl(OH)3 = a = 0,2 —> mAl(OH)3 = 15,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP