Đốt cháy 1V hidrocacbon X cần 6V lít...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 1V hidrocac...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 1V hidrocacbon X cần 6V lít O2 tạo ra 4V khí CO2 cùng điều kiện. X là hidrocacbon nao sau đây? A. Etan B. Propan C. Buten D. Butin

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
CxHy + (x + 0,25y)O2 —> xCO2 + 0,5yH2O 1……………….6………………….4 —> x = 4 và x + 0,25y = 6 —> y = 8 —> X là C4H8 (buten)

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP