X là hợp chất thơm có công thức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là hợp chất thơm c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là hợp chất thơm có công thức C8H10O2. X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1:1, X tác dụng với Na dư thu được số mol H2 bằng số mol X đã phản ứng. Oxi hóa X bằng dung dịch KMnO4 đun nóng thu được Y có CT C7H4O3K2. Số CTCT phù hợp X là A. 6 B. 15 C. 13 D. 8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X có k = 4 nên ngoài vòng benzen thì không còn nối đôi nào khác. nX : nNaOH = 1 : 1 —> X có 1 nhóm OH phenol X + Na —> nH2 = nX —> X có thêm 1 nhóm OH ancol. Oxi hóa X thu được C7H4O3K2 —> X có nhánh 2C và khi bị oxi hóa đã cắt đi 1C. X là HO-C6H4-CH2-CH2OH (o, m, p) hoặc HO-C6H4-CHOH-CH3 (o, m, p) Y là KO-C6H4-COOK

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP