Hỗn hợp X gồm Al Al2O3 Fe và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Al, Al...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe và các oxit của sắt trong đó O chiếm 18,49% về khối lượng. Hòa tan hết 12,98 gam X cần vừa đủ 627,5 ml dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch Y và 0,448 lít hỗn hợp Z (đktc) gồm NO và N2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1:1. Làm bay hơi dung dịch Y thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 60,272. B. 51,242. C. 46,888. D. 62,124.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mO = 2,4 —> nO = 0,15 Khí Z chứa nNO = nN2 = 0,01 nH+ = 4nNO + 12nN2 + 10nNH4NO3 + 2nO —> nNH4NO3 = 0,01675 m muối = m kim loại + mNO3- + mNH4NO3 —> m muối = (12,98 – 2,4) + 62(3nNO + 10nN2 + 8nNH4NO3 + 2nO) + 80.0,01675 = 46,888

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP