Hỗn hợp X gồm metyl fomat đimetyl oxalat...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm metyl ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat, glixeryl triaxetat và phenyl axetat. Thủy phân hoàn toàn 47,3 gam X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam hỗn hợp muối và 15,6 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho Y tác dụng với Na dư, thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 47,3 gam X bằng oxi, thu được 92,4 gam CO2 và 26,1 gam H2O. Giá trị của m là A. 54,3. B. 57,9. C. 58,2. D. 52,5. minhtamthpttp trả lời 23.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,25 —> nOH(Y) = 0,5 —> nCOO-Ancol = 0,5 Bảo toàn khối lượng cho phản ứng cháy —> nO2 = 2,225 Bảo toàn O —> nO(X) = 1,2 —> nCOO = 0,6 nCOO-Phenol = 0,6 – nCOO-Ancol = 0,1 nNaOH = nCOO-Ancol + 2nCOO-Phenol = 0,7 nH2O = nCOO-Phenol = 0,1 Bảo toàn khối lượng —> m muối = 57,9

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP