Dẫn 2 24 lít hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn 2,24 lít hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn 2,24 lít hỗn hợp X gồm but-1-in và buta-1,3-ddien vào dung dịch AgNO3/NH3 (lấy dư) thấy có 8,05 gam kết tủa. Trong X, phần trăm thể tích của but-1-in bằng: A. 25% B. 50% C. 75% D. 80%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCH≡C-C2H5 = nCAg≡C-C2H5 = 0,05 —> %V CH≡C-C2H5 = 0,05/0,1 = 50%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP