Đốt cháy hoàn toàn 2 24 lít hidrocacbon...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hidrocacbon X thu được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo đktc). X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra kết tủa Y. Công thức cấu tạo của X là: A. CH3-C≡CH B. CH≡CH C. CH3-CH=CH2 D. CH2=CH-C≡CH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số C = nCO2/nX = 3 X tạo kết tủa với AgNO3/NH3 nên X phải có nối ba ở đầu mạch. Vậy X là: CH≡C-CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP