Cho hợp chất X chỉ chứa C H...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hợp chất X (chỉ ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hợp chất X (chỉ chứa C, H, O), có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Cho 1,38 gam X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp chất hữu cơ N chỉ chứa 2 muối có khối lượng 2,22 gam. Đốt cháy hoàn toàn N, thu được 1,59 gam Na2CO3; 0,055 mol CO2 và 0,025 mol H2O. Có tối đa bao nhiêu cấu tạo thỏa mãn X? A. 2. B. 3. C. 6. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNa2CO3 = 0,015 —> nNaOH = 0,03 Bảo toàn khối lượng —> nH2O (từ X + NaOH) = 0,02 nC = nNa2CO3 + nCO2 = 0,07 nH = 0,025.2 + 0,02.2 – 0,03 = 0,06 —> nO = (mX – mC – mH)/16 = 0,03 —> X là C7H6O3 Cấu tạo: HCOO-C6H4-OH (o, m, p)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP