Điện phân với điện cực trơ dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân với điện c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2 sau một thời gian thu được dung dịch X có khối lượng giảm m gam so với dung dịch ban đầu. Cho 22,4 gam bột sắt vào X thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 21,5 gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là: A. 3,2. B. 4,8. C. 4,0. D. 0,8.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCu(NO3)2 bị điện phân = a —> X gồm HNO3 (2a) và nCu(NO3)2 dư = 0,2 – a —> nNO = nH+/4 = 0,5a Bảo toàn electron: 2nFe phản ứng = 3nNO + 2nCu2+ dư —> nFe phản ứng = 0,2 – 0,25a —> Δm = 64(0,2 – a) – 56(0,2 – 0,25a) = 21,5 – 22,4 —> a = 0,05 —> m = 0,05.64 + 0,025.32 = 4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP