Cho m gam hỗn hợp gồm Fe Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp gồm Fe, Al tác dụng khí Cl2 dư thu được hỗn hợp X. Cho X vào 485 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch Y và 18,3 gam kết tủa Z. Dung dịch Y tác dụng vừa đủvới 400 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch trong suốt. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là A. 11,31. B. 8,61. C. 9,42. D. 12,76.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,97 và nHCl = 0,4 Ban đầu: nAl = a và nFe = b Dung dịch Y chứa Na+ (0,97), Cl- (3a + 3b) —> AlO2- (0,97 – 3a – 3b) —> m↓ = 78(a – 0,97 + 3a + 3b) + 107b = 18,3 nH+ = 4(0,97 – 3a – 3b) = 0,4 —> a = 0,17 và b = 0,12 —> m = 11,31

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP