Cho 47 gam Cu NO3 2 và 7...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 47 gam Cu(NO3)2 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 47 gam Cu(NO3)2 và 7,56 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào một bình kín. Nung bình một thời gian thu được sản phẩm gồm chất rắn X và 0,45 mol hỗn hợp khí NO2 và O2. Hòa tan hết X trong 650 ml dung dịch HCl 2M (vừa đủ), thu được dung dịch Y chứa m gam hỗn hợp muối và thoát ra 1,12 lít khí Z (đktc) gồm N2 và H2, tỉ khối của Z so với H2 là 11,4. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 72. B. 71. C. 73. D. 70.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Z gồm N2 (0,04) và H2 (0,01) Ban đầu: nCu(NO3)2 = 0,25 Bảo toàn O —> nO(X) = 0,25.6 – 0,45.2 = 0,6 —> nH2O = 0,6 Bảo toàn H —> nNH4+ = 0,02 Dung dịch Y chứa NH4+ (0,02), Cu2+ (0,25 mol), Al3+ và Mg2+ (tổng 7,56 gam), Cl- (1,3) —> m muối = 70,07

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP