Cho m gam Mg vào dung dịch chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam Mg vào dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,02 mol Fe(NO3)3 và 0,05 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 2,16 gam kết tủa và dung dịch X chứa 3 muối. Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 8 gam NaOH vào dung dịch X, sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được 6,48 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 2,40. B. 4,32. C. 1,44. D. 1,60.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch X gồm Mg(NO3)2, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 Bảo toàn N —> nNO3- = 0,16 < nOH- = 0,2 nên OH- dư. m kim loại trong ↓ = 6,48 – 0,16.17 = 3,76 Bảo toàn khối lượng kim loại: m + 0,02.56 + 0,05.64 = 2,16 + 3,76 —> m = 1,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP