Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm vinyl axetat, metyl metacrylat và một triglixerit X (biết thuỷ phân X thu được hai axit oleic, stearic có tỉ lệ mol tương ứng 1:2 và glixerol), thu được 3,6 gam H2O và 6,72 lít CO2 (đktc). Giá trị của m là A. 4,0. B. 7,2. C. 13,6. D. 16,8.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi E thành CH2 (u) và CO2 (v) nCO2 = u + v = 0,3 nH2O = u = 0,2 —> v = 0,1 —> mE = 14u + 44v = 7,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP