Chất nào dưới đây có pH < 7...

Chất nào dưới đây có pH < 7 ?

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
NH4Cl.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP